Grand Lain VANDA KIBU "Ťocha"

Grand Lain VANDA KIBU  "Ťocha"

Rodiče:

otec:     P-Kimichi s Akulovoy Gori

             (Suzutenryuu Go Bingo Kamishimasou + Miu Go Kanagawa Shirai)

matka:   Fushigi s Akulovoy Gori

              (Daiki Go Shun´You Kensha + Egao s Akulovoy Gori)