KAZAKOSHI NO YURI Go Yokohama Atsumi "Mia"

KAZAKOSHI NO YURI Go Yokohama Atsumi  "Mia"

Rodiče :

otec:  Kuroshouryuu Go Iwate Suzuransou    

         (Kurotamanishiki Go Fudougataki Kensha + Kurukomachi Go Iwate Suzuransou)


matka:  Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou

             (Shoukichi No Kokuryuu Go Echigo Satou Kensha + Kurotsubakime Go Kagiyasou)

Mia má DKK 0/0, patellu 1/1.