KIRI Bullit Star "Kiri"

KIRI Bullit Star  "Kiri"

Rodiče:

otec:      Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou 

              (Aoi No Beniryuu Go Kurashiki Okakatsusou + Fujihime Go Nobushikoya)

matka:   Lotos del Monte de Haya

              (Haruki Go Iyo Hinode Kensha + Tanasea´s American Pride)