Menemi Tekera GAMI

Rodiče:

otec:    Yukasi Syuntaro

            (Icyitadaki Kasigi Omi - Kazakoshi No Wakamiya Go Yokohama Atsumi)

matka:  Vasabi Izanami

             (Eychi s Akulovoy gori - Amaya Va Atayoru)