OMAMORI del Monte de Haya "Drakula"

OMAMORI del Monte de Haya  "Drakula"

Rodiče:

otec:   Mara-Shimas Hasha Go

           (Mara-Shimas Kei Mikata + Sachizakura Go Aomori Kanahashisou)

matka: Kazakoshi No Yuri Go Yokohama Atsumi

            (Kuroshouryuu Go Iwate Suzuransou + Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou)


Hasha

Miya (maminka)