O plemeni

O shibách jsem toho pro různé časopisy a klubové zpravodaje, příručky či webové stránky napsala za posledních dvacet let již mnoho. Moje texty používají s mým souhlasem nebo (častěji) bez něj, snad všichni majitelé shib (a webových stránek o shibách) v naší republice. Je tedy velmi těžké, abych zde o tomto plemeni napsala něco nového, neotřelého.

Snad jen několik postřehů ze života s nimi :

* Shiby jsou nesmírně statečná zvířata. Někdy až příliš. Nemají naprosto žádnou představu o tom, na co stačí - jak velkému soupeři se mohou úspěšně postavit na odpor, na jak velkou kořist se mohou vrhnout. Jejich povaha nebojácných samurajů je vede k tomu, aby zcela vážně napadly soupeře mnohokrát většího a silnějšího. Bez jakéhokoliv varování a rozmýšlení zaútočí na obrovské středoasiaty, mastify nebo vlkodavy. Naštěstí u nás běžně nepotkáváme medvědy nebo obrovské karpatské jeleny - ale věřte tomu, že i těm by se shiby bez zaváhání postavily !

Řečeno stručně : čím větší stín vrhá soupeř na soukromý shibí svět, tím více je hoden shibího útoku. Malý pes shibě za pozornost nestojí.

* Shiba vše považuje za svůj majetek. Samozřejmě i majetek jiných psů, především všech dalších psů v domácnosti a blízkém okolí. Hlavním majetkem každé shiby je její člověk. 

* Shiba je nesmírně zvědavá a chce prozkoumat vše nové a neznámé. Bohužel jí často různé civilizační nástrahy, jako jsou auta, železnice, různé výkopy a jámy ublíží, nebo jí připraví o život. Pro svůj správný duševní vývoj ale shiba musí svět zkoumat - pokud je držena v bezpečí mimo civilizaci a její vzruchy, zhloupne a je společensky nepoužitelná.

* Shiby jsou veselé a vynalézavé. Dokáží vymyslet přehršel taškařic pro obveselení své i svého okolí. Potřebují proto mít za partnera klidného, veselého a tolerantního člověka, který se s nimi na jejich skopičinách podílí nebo je alespoň s nadhledem přehlíží. Nervní nebo panovačný majitel si se shibou nemůže rozumět a jejich soužití není ku radosti ani jednomu z nich. Proto jsou vynikajícími majiteli shib děti kolem deseti - dvanácti let stáří - ještě dost hravé, ale již rozumné, aby věděly, jak se psem zacházet.

* Shiby jsou naprosto čistotné. Rychle pochopí, kde je jejich domácnost a nikdy jí neznečistí. Jsou pořádné - nepoškozují zařízení bytu a jen výjimečně zničí při hře nějakou věc. Dbají i o svou tělesnou čistotu - vyhýbají se styku s nečistotou (kalužemi, blátem, odpadky) a často se olizují a čistí podobně jako kočky.

* V povaze pejsků a fenek shib nejsou zásadní rozdíly. Bohužel se ale stále nějakou "tichou poštou" udržuje nepravdivá fáma, že fenky shiby jsou hodnější, poslušnější a mazlivější než pejsci. NENÍ TO PRAVDA, ale ověřit si to může jen ten, kdo žije se shibami delší dobu a jeho domácností projde dostatek psů i fen tohoto plemene. Pouze ten, kdo měl jak psy, tak i feny vám potvrdí, že se psy bývá daleko rozumnější domluva a jejich výchova bývá jednodušší než výchova fen. Velmi často se psi-samci spolu lépe snášejí, než feny - ovšem vždy za podmínky, že spolu žijí jen samí psi, bez jediné feny o kterou by spolu začali bojovat !


Časopis "Pes, přítel člověka" uveřejnil v únoru 2017 článek, který jsme o shibách připravily spolu s předsedkyní našeho Shiba klubu. Pokud by vás zajímal, tady je jeho část, moje dílo: